Praxe

Bc. Iveta Dušková, studentka Manažersko-ekonomického oboru:

“Praxe pro mě byla významná v tom, že mi naskytla možnost poznat provoz organizace v neziskovém sektoru a mohla jsem se po daný čas starat o její správu hned v několika oblastech. Mohla jsem zužitkovat své doposud získané znalosti a zkušenosti, zároveň jsem se však dozvěděla spoustu nových, užitečných a zajímavých informací týkajících se nejen řízení projektů, ale i oblasti neziskového sektoru. Zdokonalila jsem také své komunikační schopnosti. Bylo příjemné vidět reálný výsledek mé práce, což na akademické půdě lze těžko zajistit.”